خدمات و پشتیبانی ارکان اجتناب ناپذیر خدمتگزاری و تعهد است. از آنجا که کالاهای فوق تخصصی پزشکی بسیار گرانبهایند، بخش پشتیبانی این شرکت با هدف کاهش هزینه بیمارستان ها و آسان سازی برگزاری عمل های پیشرفته جراحی در تمامی مراکز درمانی، مجموعه نسبتا کاملی از تجهیزات و ابزارهای جراحی فوق تخصصی تکنیک های خود را فراهم کرده تا با شرایطی مناسب در اختیار جراح و بیمارستان قرار دهد.

در ادامه به معرفی اجمالی امکانات این بخش می پردازیم:

 • آرتروسکوپی
 • سیستم نور و تصویر

  شیور، دریل و اره

  نگهدارنده اندام

  ست بازسازی ACL

  ست بازسازی PCL

  ست ترمیم منیسک

  ست Osteotomy تیبیا و فمور

  ست Osteotomy انگشتان

  ست ترمیم Bankart

  ست ترمیم Rotator Cuff

 • لاپاروسکوپی
 • سیستم ویدیو

  منبع نور Xenon

  انسفولاتور

  سیستم ساکشن ایریگیشن

  ابزارهای ابتدایی لاپاروسکوپی

 • هیستروسکوپی و سیستوسکوپی
 • سیستم ویدیو

  منبع نور

  بعضی ابزارهای ابتدایی