پيچ Bio-Tenodesis

ميني فستک

ايمپلنت پرواستاپ (Subtalar Arthroereisis)

پليت متاتارسال

پيچ هاي کنسليوس و کورتيکال پليت متاتارسال

پلیت لیسفرانک

پليت H

 پليت MTP

 لپيدوس پليت

Cotton Plate

پيچ  کنولیتد 6.7 ميليتري

پيچ  تيتانيومي2.3 و 3 غیر لاکینگ ميليمتري

پيچ  تيتانيومي 3 لاکینگ و 3.5 و 4 ميليمتري

تايت روپ تيتانيومي براي ترميم سيندسموسيس

استپ پلیت پاشنه پا