پيچ اينترفرانس تيتانيومي

پيچ اينترفرانس تيتانيومي جهت نسج نرم

پيچ اينترفرانس قابل جذب

پيچ قابل جذب دلتا

پيچ معکوس (Retro Screw) قابل جذب

رترو باتن

ايمپلنت ترانس فيکس تيتانيومي

ايمپلنت ترانس فيکس قابل جذب

تايت روپ اي سي ال

ورم (عبور دهنده تخ برای بازسازی PCL)

پين سر مته دار

پين مدرج رتروباتن/تایت روپ

رترو کاتر

فليپ كاتر

پين پيچ گوشتي بایو