فرم ثبت نام

از علاقه مندان (جراحان ارتوپدی) به حضور در کارگاه آموزشی (درای لب و سرجیکال لب) جهت تمرین بر روی تکنیک های ارتوپدی مربوط به زانو، شانه و پا درخواست میگردد که فُرم مربوطه را بطور کامل تکمیل نمایند و یا با شرکت زُمَر تماس بگیرند.